Ilmastokriisi haltuun

Aloituspäivä
18.1.2021


Keskustellaan ilmastosta monipuolisesti eri näkökulmista. Luettujen kirjojen kautta voidaan peilata yhtäältä kohtaamamme haasteen kokoluokkaa ja toisaalta sitä, mitkä tavat reagoida haasteeseen vaikuttavat perustelluilta ja ”oikeilta”. Samalla voidaan katsoa myös hieman taaksepäin arvioidaksemme sitä, voidaanko menneestä oppia jotain, kun mietitään seuraavaa askelta. Miten esimerkiksi talous kytkeytyy ilmastoon? Millaista voisi olla elää pitemmälle edenneen ilmastokatastrofin keskellä? Entä mitä vielä tulisi tehdä ja kenellä on suurin vastuu ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ajatuksena on siis hyvin monipuolinen kokonaisuus, jossa ei lueta useaa kirjaa samasta näkökulmasta vaan saadaan yleiskuva monipuolisemmasta kattauksesta. Osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita esittämään omia ideoitaan!

Lukupiirissä luetaan:

Ajatukseni on, että ensimmäinen kirja olisi tietokirja, joka käsittelee ilmastonmuutoksen syitä tai ylipäätään kytkeytymistä yhteiskuntamme ja/tai talousjärjestelmämme perusrakenteisiin, esim Naomi Klein: Tämä muuttaa kaiken.

Toinen kirja olisi kaunokirjallinen teos esim. Risto Isomäki: Vedenpaisumuksen lapset.

Kolmas kirja olisi mahdollisesti toinen kaunokirjallinen teos, ja

Neljäs kirja olisi tietokirja esim. Hyvän sään aikana tai Tienhaarassa, jossa käsiteltäisiin aihetta tarvittavien tai suunnitteilla olevien toimien näkökulmasta.

Lukupiiri kokoontuu: Lukupiiri kokoontuu verkkolukupiirinä. Tavataan ensimmäisen kerran 18.1. klo 18 (ilmastolukupiirien yhteisstartissa) ja sen jälkeen varsinaisten kirjojen tiimoilta neljä kertaa kevään aikana.

Ilmoittautuminen: Lukupiiri on täynnä.