Lukuvinkit: Kolme kirjaa päästöttömän tulevaisuuden puolesta

Lukuvinkit-sarjassa ilmastolukupiirien vetäjät, asiantuntijat ja eri alojen toimijat kertovat kirjoista, jotka ovat puhutelleet ja avanneet uusia näkökulmia. Sarjan ensimmäisessä osassa Matti Kahra, Elinkeinoelämän keskusliiton ilmasto- ja kiertotalousasioiden johtava asiantuntija, kertoo kirjoista, jotka avaavat teitä päästöttömään tulevaisuuteen.

Olen tehnyt yli 10 vuotta töitä ilmastonmuutoksen ratkaisujen eteen. Pohdin paljon yhteiskunnallista muutosta, jota päästöjen nollaaminen edellyttää ihmiskunnalta. Pidän erityisen paljon faktakirjallisuudesta, henkilötarinoista ja historiasta. Lukeminen auttaa minua hahmottamaan, jäsentämään ja selkeyttämään ajatuksia muutoksen tekemisestä käytännössä. 

Vaikka ilmastokriisi on ainutkertaisen laaja ja monimutkainen ongelma ihmiskunnan historiassa, ovat monet sen ratkaisemiseen liittyvät yhteiskunnalliset haasteet ja esteet kuitenkin tuttuja. Miten saadaan ihmiset näkemään muutoksen tarve ja mahdollisuus? Miten asioista voidaan päättää yhdessä ja oikeudenmukaisesti? Miten kehittää teknologiaa ja rakentaa talous kestävälle pohjalle? 

Ilmastokirjallisuutta on saatavilla nykyään valtava määrä. Kirjasuositukseni ovat teoksia, joista olen itse saanut paljon eväitä ja myös vahvistusta sille, että meillä on kaikki vaadittava tieto, taito ja ymmärrys tämän kriisin ratkaisemiseen. Toivon, että näistä teoksista on hyötyä myös muille, jotka haluavat syventää ymmärrystään päästöjen vähentämiseen vaadittavista toimista ja niiden toteuttamisesta. 

1. Paul Hawken (toim.): Drawdown. The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming (Penguin Books 2017). 

Paul Hawkenin Drawdown-kirjan punaisena lankana kulkee kysymys siitä, mitä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii. Opus on käsikirja kaikille, jotka haluavat tietää millaisilla ratkaisuilla päästöt voidaan nollata.  Kirja auttaa lukijaa myös luovimaan julkisessa keskustelussa, jossa yleensä puhutaan yhdestä ratkaisusta ja sektorista kerrallaan. Se auttaa myös näkemään eri ratkaisujen mittakaavan ja vaikuttavuuden. Esitettyjen ratkaisujen tieteellinen ja tutkimuksellinen pohja on vankka. Johtopäätökset perustuvat laajan tutkijajoukon tekemään mallinnukseen ja tutkittuun tietoon eri toimien vaikutuksista. 

Lopputuloksena on ehkä tähän asti kattavin ja yksityiskohtaisin käsikirja siitä, missä ja miten ilmastotieteen edellyttämät päästövähennykset voidaan toteuttaa. Hankkeen nettisivuilla (drawdown.org) on runsaasti lisämateriaalia ja aineistoa päivitetään jatkuvasti vastaamaan uusimpia tutkimustuloksia. Kirjan pääviesti on rohkaiseva: ratkaisut ovat olemassa, ja lähes kaikki toimet ovat sekä ihmisten että ympäristön kannalta hyödyllisiä.  

2. Hal Harvey et al: Designing Climate Solutions. A Policy Guide for Low-Carbon Energy (Island Press 2018).

Päästöjen nollaaminen ei tapahdu itsestään vaan edellyttää tavoitteita ja sääntelyä. Esimerkiksi uusiutuvan energian tai sähköautojen akkujen hinta on tullut alas, koska niiden kehitystä on tuettu sääntelyllä. Mitkä toimet tepsivät eri sektoreilla, miten ne tulee toteuttaa? Näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksen Hal Harveyn ja kumppaneiden kirjoittama opus, jossa käydään läpi tutkitusti vaikuttavimmat ohjauskeinot mm. energian, teollisuuden ja liikenteen päästöjen poistamiseksi. Kirjan parasta antia on erotella hyvältä kuulostavat ja oikeasti päästöjä vähentävät toimet toisistaan. Toimivat ratkaisut esitellään sektoreittain, ja tapauskohtaiset esimerkit ympäri maailmaa kertovat, missä ne ovat toimineet parhaiten. Teoksen lukemisen jälkeen esimerkiksi poliitikkojen ehdotuksia on helpompi luokitella ja arvioida. 

3. Leah Stokes: Short-Circuiting Climate Policy. Interest Groups and the Battle Over Clean Energy and Climate Policy in the American States (Oxford University Press 2020). 

Miksi ilmastopolitiikka ja tavoitteet edistyvät jossain paikoissa, mutta epäonnistuvat toisaalla? Leah Stokesin kirja on ainutkertainen kurkistus USA:n ilmastopolitiikkaan neljän eri osavaltion 30 vuoden kokemusten kautta. Kirjan erityinen ansio on nostaa näkyville energiantuotantoon liittyvä valtapolitiikka ja taloudelliset edut: kuinka kansalaisten kannattamat, mutta altavastaajina kisaan lähtevät ilmastotoimet törmäävät muutosta vastustaviin fossiiliyhtiöihin sekä lakeja säädettäessä että niitä toimeenpantaessa. 

Stokes avaa mielenkiintoisella tavalla energiapolitiikan ja fossiiliyhtiöiden historiaa ja kuvaatilanteita, jotka osoittautuvat ratkaiseviksi sille, etenevätkö ilmastotoimet vai kaatuvatko ne. Kirja sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin ilmastopolitiikkaan liittyvää vallankäyttöä ja sen muotoja. Se täydentää erittäin mielenkiintoisella tavalla teknologis-taloudellisia keskusteluja päästövähennysten toteuttamisen esteistä. Stokes ei tyydy vain dokumentoimaan epäonnistumisia vaan tarjoaa ajatuksia ja oppeja siitä, miten ilmastotoimia voidaan kiihdyttää ja viedä eteenpäin jatkossa.

Teksti: Matti Kahra
Kuva: Robert Örthén